ศรีปทุม” มอบ “รางวัลเกียรติยศ”สุดยอดคนเก่ง คว้ากว่า 400 รางวัล ระดับชาติ นานาชาติ

จากสภาวะการเติบโตของภาคธุรกิจและการแข่งขันที่รุนแรงกำลังดุเดือด ทำให้องค์กรธุรกิจทั้งเล็ก-ใหญ่ใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อก้าวสู่ความเจริญก้าวหน้าความเป็นหนึ่ง และหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญคือการพัฒนา “คน” หรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีการพิจารณาคัดเลือกอย่างเคี่ยวเข้มเพื่อให้ได้คนทำงานที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย ทั้งทักษะในการทำงาน การเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และด้านความว่องไว คล่องแคล่ว  ซึ่งเป็นโจทย์ในการจัดการศึกษาของ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ในการปั้นบัณฑิตรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและองค์กรชั้น โดยใช้กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมและสร้างบัณฑิตมืออาชีพภายใต้ “โครงการวันเกียรติยศ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานและทำความดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยทุกปีจะมีการจัด “งานวันเกียรติยศ”เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบ “รางวัลเกียติยศ” แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นออกมาทางด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่แบบอย่างที่ดี

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานและมอบรางวัลเกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ละปีมีนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านจิตอาสาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศกว่า 400 คนจากทุกคณะ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับรางวัลก็เข้มข้นขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากและความน่าภาคภูมิใจทั้งตัวนักศึกษาเองและครอบครัวนั้นเองเป็นอย่างดี และชื่นชมความเก่งความสามารถของนักศึกษาเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “ผู้นำนักศึกษา” ที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง “นักศึกษาสร้างชื่อเสียง” ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และนักศึกษารับผิดชอบต่อสังคม มีผลงานดีเด่นในระดับชาติและนานาชาติ ปรากฎเด่นชัดต่อสังคม โดยปีนี้มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 468 คน

 

“รางวัลนี้นอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้นำและจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆและรุ่นน้องเห็นประโยชน์ของกิจกรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน และยังเป็นสตอรี่ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานหลังจบการศึกษา เป็นการสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้กับองค์กรธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ”

“วรปรัชญ์ สมุทรนาวี” นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เหรียญรางวัลเรียนดี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจ้าของเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร ประเภทนักศึกษาสร้างชื่อเสียง “ ดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นรางวัลที่ได้จากความทุ่มเทตั้งใจเรียนของผมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ที่นี่เรียนและฝึกปฏิบัติเข้มข้นมากๆ เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยให้ได้ฝึก เชื่อว่าทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัว อยู่ที่ว่าเราตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่าคนเก่งจะต้องไม่เก็บความรู้ไว้คนเดียว ควรอธิบายถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้กับเพื่อนๆน้องๆด้วยผมจะไม่เก่งคนเดียวโดยทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง เราจะต้องเก่งและเรียนจบด้วยกัน”

“ศิตาพัทธ์ ธรณ์วัฒนภาคย์” คณะดิจิทัลมีเดีย นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 รางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร ประเภทนักศึกษาสร้างชื่อเสียง “ดิฉันชอบงานแอนิเมชั่นมาตั้งแต่มัธยม ตอนปี1ประกวดสื่อแอนิเมชั่นของคณะฯได้รางวัลชนะเลิศ ได้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร เป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการส่งงานเข้าประกวด ตอนนี้รวมๆแล้วกว่า 10 รางวัล ที่ประทับใจมากๆคืองานประกวดสื่อแอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่นและดิฉันเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่างประเทศครั้งแรก รู้สึกพราวมากๆ การได้รับรางวัลต่างๆมาทำให้เราทุ่มเท ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ยิ่งฝึกยิ่งทำให้เราเก่ง ดิฉันคิดว่าประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่ไม่มีในตำรา อยากรู้ อยากเก่ง ต้องออกไปหาเอง อนาคตอยากทำงานด้านแอนิเมชั่น อยากเป็นเจ้าของรางวัลในเวทีใหญ่ เช่น เวทีออสก้า นี่คือสิ่งที่ฝันไว้”

“นพิศ ศรีสุข” คณะศิลปศาสตร์ รางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนานาชาติ รางวัลเกียรติยศเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร ประเภทนักศึกษาสร้างชื่อเสียง “ผมทำกิจกรรมมาตั้งแต่อยู่มัธยมต้น จริงๆแล้วผมเป็นคนขี้อาย แต่พอได้รู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ ทำให้เรามั่นใจกล้าพูด กล้าใช้ภาษา เลยตัดสินใจเรียนสาขานี้จนมั่นใจว่าสามารถสื่อสารได้ดี อาจารย์แนะนำให้ไปสมัครแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษและได้รางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมมา แต่ที่มากกว่ารางวัลคือ ประสบการณ์ ได้เพื่อนใหม่ และยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เรียนมาให้ดียิ่งๆขึ้น หวังว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆเห็นความสำคัญของกิจกรรม หันมาทำกิจกรรมดีๆเพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคมโดยรวม ครับ”

“ชญพร โรจน์วิเชียร” วิทยาลัยนานาชาติ รางวัลเกียรติยศเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร ประเภทนักศึกษารับผิดชอบต่อสังคม “ดิฉันชอบภาษาอังกฤษ ตอนเรียนมัธยมก็เป็นจิตอาสาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เข้าปี1 ก็เริ่มทำกิจกรรมเลย ไปสร้างห้องสมุด ห้องน้ำโรงเรียน ปลูกป่าชายเลน ไปค่ายของวิชาการโรงแรมที่สิงคโปร์ เป็นอาสาสมัครงาน Racy Great Victorian Bike Ride เทศกาลปั่นจักรยานประจำปี ที่ประเทศออสเตรเลีย และที่ประทับใจมากๆก็คือได้ไปช่วยครอบครัวชาวเขาที่อาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆ ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้าใช้ เราไปช่วยสร้างบ้าน ไปเดินเรื่องให้เขามีน้ำ ไฟฟ้าใช้ และก็สอนการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ภูมิใจที่ได้ช่วยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ามากๆ”

“ทีปกร เปรมปรี” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร ประเภทผู้นำนักศึกษา “ผมเป็นคนหนึ่งที่เสพติดกิจกรรม กิจกรรมทำให้เรามีเพื่อน มีสังคม กล้าเป็นผู้นำคนอื่น เข้ามหาวิทยาลัยก็เริ่มทำกิจกรรมเลย เป็นสตาร์ฟจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯ และก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ตำแหน่งล่าสุดเป็นประธานสโมสรนักศึกษารับผิดชอบกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ปีนี้เป็นธีม “ตามรอยเท้าพ่อ” เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำงานของผมจะยึดหลักประชาธิปไตย คิดว่าการเห็นต่างจะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆ ได้ทีมเวิร์คที่เก่งที่พร้อมจะลุยไปด้วยกัน แต่การเรียนจะต้องไม่เสียนะครับ ต้องบริหารเวลาให้สมดุลทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรม แล้วเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง โดยเฉพาะตอนที่ออกไปทำงาน ซึ่งผมคิดว่าทักษะผู้นำจำเป็นมากๆสำหรับองค์กรในปัจจุบัน”