ความสำคัญของการศึกษาคือ

มาศึกษาความสำคัญของการศึกษาคืออะไรค่ะ

ความสำคัญของการศึกษา

เมื่อไม่เรียนแล้วใยเล่าเจ้าจะรู้       เมื่อไม่ดูแล้วใยเล่าเจ้าจะเห็น

เมื่อไม่ทำแล้วใยเล่าเจ้าจะเป็น      ยามยากเข็ญแล้วใครเล่าจะช่วยเรา

ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับทุกๆคน ถ้าเปรียบเทียบมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันมา เพราะถ้าใครมีความรู้มาก..ก็จะได้เปรียบในทุกๆเรื่อง เราจึงจำเป็นต้องศึกษาแสดงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านสามัญ หรือ ในวิชาการทางด้านศาสนา ความรู้ในด้านสามัญนั้นมีมากมายหลายแขนงที่แตกแยะกันออกมาซึ่งวิชาต่างๆเหล่านี้จะทำให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองและเท่าทันกับสิ่งที่โลกได้มีการพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว และคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากต่อวิชาการทางด้านสามัญ ความรู้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เรานี้มีเกียรติยศ มีคนนับหน้าถือตา เป็นที่รู้จักกันในสังคมนั้นๆ และเมื่อเรามีอำนาจมีพวกพ้องมากมาย ความโลภก็จะเข้ามาครอบงำ ทำให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ และก็จะเอามันมาด้วยกับการเอาเปรียบผู้อื่นที่มีความรู้น้องกว่า  มันจึงทำให้สังคมมีแต่จะแย่ลงไปทุกทีทุกวัน

ความสำคัญของการศึกษา

          ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ ควรที่จะต้องมีคุณธรรมด้วยและสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความเที่ยงตรงในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะมีปัญหาใดก็ตาม แต่ความรู้ในด้านสามัญจะช่วยเราได้แค่โลกดุนยานี้เท่านั้น ถ้าคนๆนั้นยังขาดวิชาความรู้ทางด้านศาสนาอยู่ และมันจะมีความหมายอะไรกับบรรดามุสลิม
ความรู้ในด้านวิชาการทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะความรู้ทางด้านศาสนานั้นจะสามารถช่วยเราได้ในวันอาคีเราะห์ ซึ่งในวันนั้นจะไม่มีใครเลยที่จะสามารถช่วยเราได้ ใครที่ทำความชั่วไว้มากก็จะถูกลงโทษในนรกอย่างชนิดที่ว่าไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน แต่ถ้าใครที่ทำความดีไว้มาก ก็ได้จะได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทน จะได้รับความสุขอย่างมากมาย และผู้ที่มีความรู้เท่านั้น ที่จะสามารถรู้ได้ว่าจะทำอย่างไรดีที่จะนำพาตัวเองและครอบครัวของเขาเข้าไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺ ได้

         เมื่อมีความรู้ เราจำเป็นต้องนำความรู้เหล่านี้ ไปตักเตือนหรือสอนผู้อื่น เพื่อที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติทางศาสนา และสิ่งที่จะนำพาผู้นั้นให้รอดพ้นจากการลงโทษในขุมนรกและนำพาตัวเองพร้อมครอบครัวเข้าไปสู่สวรรค์ของพระองค์ และท่านนบีมูฮำหมัด ได้กล่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความรู้และบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้ไว้ว่า

ความสำคัญของการศึกษา