ความสำคัญของการศึกษาคือ

มาศึกษาความสำคัญของการศึกษาคืออะไรค่ะ เมื่อไม่เรียนแล้วใยเล่าเจ้าจะรู้       เมื่อไม่ดูแล้วใยเล่าเจ้าจะเห็น เมื่อไม่ทำแล้วใยเล่าเจ้าจะเป็น      ยามยาก[…]

Read more