การศึกษา

ข้อเสนอ พื้นที่การศึกษาพิเศษ

ข้อเสนอพื้นที่การศึกษาพิเศษ ทุกคนรู้ว่าการศึกษาไทยมีปัญหามากและพยายามแก้ไขกันในหลายรูปแบบอยู่ในปัจจุบัน ได้ผลบ้าง ยังไม่ได้ผลบ้าง ส่วนใหญ่เป็นโครงการร[…]

Read more

ความสำคัญของการศึกษาคือ

มาศึกษาความสำคัญของการศึกษาคืออะไรค่ะ เมื่อไม่เรียนแล้วใยเล่าเจ้าจะรู้       เมื่อไม่ดูแล้วใยเล่าเจ้าจะเห็น เมื่อไม่ทำแล้วใยเล่าเจ้าจะเป็น      ยามยาก[…]

Read more