วิธีค้นหาคณะโดนๆให้ตัวเอง

เรื่องอ่านหนังสือไม่ทันนี่ เดี๋ยวไว้ตอนต่อๆไปจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าจะอ่านไงให้มันทัน แต่ตอนนี้เรามีภารกิจเร่งด่วนกว่านั้นนั่นก็คือ “ตรูควรจาเรีย[…]

Read more
คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป[…]

Read more

อาชีพที่เหมาะกับบุคลิกแบบเรา

ข้อมูลที่เราจะเสนอให้ทุกคนรับรู้ต่อไปนี้ เราขอบอกว่า เราไม่ได้มาเล่น ๆ นะ เพราะเนื้อหาที่เราจะเสนอนี้ จะช่วยให้ทุกคนที่กำลังงงต่อการค้นหาตัวเอง และอาช[…]

Read more
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาล[…]

Read more

Apple Education

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนทุกคนเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยม การบ่มเพาะสิ่งนี้จึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่นักการศึกษา[…]

Read more

ระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี […]

Read more

5 เรื่องสำคัญที่เด็ก ม.ปลาย ห้ามลืม เมื่อต้องตัดสินใจเลือกที่เรียน

1. หลักสูตรการเรียนการสอน         หลังจากที่น้องๆ มีคณะที่ใช่อยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว จะต้องไม่ลืมเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีการเรียนการ[…]

Read more
แนะนำคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคน[…]

Read more

เรียนรู้วิธีการพับเครื่องบินกระดาษ

คอลลินส์อดีตโปรดิวเซอร์และผู้อำนวยการสร้างทางโทรทัศน์ได้ทิ้งงานโทรทัศน์ของเขาไว้เบื้องหลังเมื่อสามปีที่แล้วเพื่อมุ่งเน้นไปที่การใช้เครื่องบินของเขาเพื[…]

Read more
พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

แนะนำพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” สังกัดกองแพทย์ กรมตำรวจ โดยเริ่[…]

Read more