รวม 27 มหาวิทยาลัยเปิดรับ TCAS รอบ Portfolio เช็กด่วนและเตรียมตัวให้พร้อม

เดือนธันวาคมนี้ TCAS รอบแรก หรือว่ารอบ Portfolio ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว โดยกลุ่มเป้าหมายของรอบนี้ได้แก่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และ นักเรียนเครือข่าย โดยตารางสำหรับรอบแรกนั้น ช่วงวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 จะเป็นการรับสมัคร และประกาศผล 28 มกราคม 2562 ส่วนยืนยันสิทธิ์จะอยู่วันที่ 30-31 มกราคม 2562 และสามารถสละสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

ซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครในรอบที่หนึ่ง หรือรอบ Portfolio มาให้เพื่อนๆ ได้เช็กกัน จะมีมหาวิทยาลัยที่เพื่อนๆ ฝันเอาไว้รึเปล่า มาดูกันเลย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมัคร : 1-14 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมัคร : 1-10 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา
สมัคร : 1 ธันวาคม 61 – 31 มกราคม 62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สมัคร : 1-31 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สมัคร : 1-15 ธันวาคม 2561