จีไอที จัดหลักสูตรติวเข้มเทคนิคการทำตลาดเครื่องประดับทางออนไลน์

จีไอที จัดหลักสูตรเชิญกูรูติวเข้มเทคนิคการทำตลาดเครื่องประดับทางออนไลน์ เผยจะขายสินค้าแบบเดิมไม่ได้แล้ว เหตุพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน แนะต้องใช้สื่อโซเชียลให้เป็น ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์แอด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มยอดขาย เตรียมจัดวันที่ 28-29 เม.ย. และ 5-6 พ.ค.นี้

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า จีไอทีได้กำหนดจัดหลักสูตรการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ Digital Marketing 4.0 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้เรียนรู้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่กำลังทวีความสำคัญ และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เพราะหากปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

“ปัจจุบันนี้ คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน จึงเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องเข้าถึงให้ได้ เพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยหันมาใช้สื่อโซเชียลมีเดีย จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่จะทำตลาดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเข้าถึงได้มากขึ้น”นางดวงกมลกล่าว
โดยหลักสูตรที่จีไอทีจะจัดขึ้นนี้ ได้เชิญให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ โดยผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ถึงทิศทางการสื่อสารบนโลกดิจิทัล การวางแผนการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์แอด เพื่อใช้เป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มยอดขาย โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 28-29 เม.ย. และ 5-6 พ.ค.2561 ที่อาคารไอทีเอฟ–ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ

สำหรับหลักสูตรที่จะอบรม วันที่ 28 เม.ย. ทิศทางสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน , การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายออนไลน์และการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ, การพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และการใช้ e-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 29 เม.ย. การถ่ายภาพเครื่องประดับลงสื่อออนไลน์ วันที่ 5 พ.ค. การใช้สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก การทำเพจเฟซบุ๊ก และวันที่ 6 พ.ค. การโฆษณาบนเฟซบุ๊ก การใช้ไลน์แอด เป็นต้น